Blomsterblanding

En sammensætning af ca. 40 forskellige stauder og toårige sommerblomster, hvor mange allerede blomstrer første år. Blandingen er meget velegnet til krukker, plantekasser, kanter og indbyde og består af to- og flerårige planter, er specielt sammensat til at tiltrækker sommerfugle, bier, svirrefluer og mange andre bort sommerens insekter. Det findes der taget højde fortil i de færdige blomsterblandinger, som også indeholder være til gavn for enårige og flerårige planter. Dermed får man næsten fuld udbytte af blomsterblandingen allerede det første år. Ydermere sår de etårige arter (der normalt vælger til efter blomstringen) sig selv meget let, og man har dermed ligevis fornøjelse af dem til flere år.

Når verden har fået lidt lune i marts/april udsås blomsterblandingen og der luges herpå for uønskede vækster. Vi drømmer hinsides og shopper løs af blomsterengs-lignende frøblandinger, men inden vi indehaver fået frøet i verden er det nærmest vokset til i brændenælder plus skvalderkål og de smukke valmuer så vi kun det første år.

Dersom du har anmeldt blomsterbrak, skal blandingen bestå af og til mindst to forskellige frø- og nektarproducerende plantearter pr. m2. Der må langtfra anvendes korn, raps eller majs, hverken i renbestand eller i en blanding udelukkende af disse planter. Normalt vil de fleste flerårige planter først blomstrer året efter såning, derimod næsten alle de flerårige planter der indgår lagt i denne frøblanding, blomstrer inden det samme år alle de bliver sået, såfremt engblandingen bliver sået før sankthans. Blomstermark er en blanding af 21 forskellige 1-årige sommerblomster, der giver isoleret flot og farverigt blomsterflor sommeren igennem Klik her alt for indhold af Blomstermark Såtidspunkt: Midt i april - primo juni.

Du bør benytte blomsterblandingen på områder, hvad skal ligge urørte hen i flere år. Flerårige græsmarksblandinger med urter og bælgplanter kan forbedre levevilkårene for bestøvende insekter og sikre en god produktion af insektbestøvede afgrøder. En vigtig viden til grafiske af græsmarksblandinger er, i den hensigt at forskellige blomsterarter tiltrækker forskellige insekter, men at jordbund og slæt påvirker blomstring.

Blomsterbrak: jordbehandling i foråret og isåning af frø- og nektarproducerende blanding sidst 30. april. På marker anmeldt med afgrødekode 324 "Blomsterbrak", 325 "MFO-Blomsterbrak", 342 "Bestøverbrak" eller 343 "MFO-Bestøverbrak" skal du senest 30. april opfylde aktivitetskravet have begreb om at jordbehandle og iså en blomsterblanding. Hvis folk anvender kløvergræs i din blomsterblanding til brak, vil du iblande andre frø- og nektarproducerende plantearter og dermed sikre dig, i den hensigt at kløver og græs langtfra bliver de dominerende plantearter.

Hvis du har jordbehandlet jeres areal, men alligevel langtfra ønsker at udså nogle blomsterblanding, kan du ikke bruge arealet som MFO-brak i år. Opfyld lagt i stedet dit MFO-behov med de øvrige MFO-elementer. Dersom du har anmeldt dine brakarealer med enten 'blomsterbrak' eller 'bestøverbrak', skal man både jordbehandle og udså en blomsterblanding senest 30. april. Vær opmærksom på at de flerårige arter blomstrer lidt senere det første år end beskrevet, da de skal gerne have lidt tid til i den hensigt at etablere sig.

Normalt skal de fleste flerårige planter først blomstrer året i overensstemmelse med såning, men næsten alverden de flerårige planter som indgår i denne frøblanding, blomstrer allerede det ens år de bliver sået. Denne eng-blanding består af 33 forskellige flerårige vildblomster - http://jollityfarm.dk/Specialiserede_tjenester/specialiserede_tjenester.... planter, herunder også græsarter, naturligt hjemmehørende i Danmark, se listen herunder. Frøblanding #4 er vores Luxus allround blanding der består af og til 15 forskellige plantearter hvad alle tiltrækker masser af forskellige insekter.

Frøblanding, som indeholder frø af meget forskellig størrelse, sås bedst på et groft harvet såbed hvor frøene spredes ovenpå jorden. Mange af de plantearter blandingen huser leverer også en kæmpestor mængde - http://Www.buzzfeed.com/search?q=k%C3%A6mpestor%20m%C3%A6ngde frø henover sensommer, efterår og vinter, plus frøblandingen vil således også være til glæde og gavn for fuglevildtet succederende på året. Etårig, flot og velduftende blanding af blomster- og krydderurtefrø m. v. specielt udvalgt fortil at tiltrække bier plus sommerfugle.

Vil du have den nemme (og hovedsagelig økonomiske) løsning, kan du vælge denne blanding af frø af forskellige enlig og spiselige blomster forplante sig langt de fleste er etårige sommerblomster. Som vildt- og insektvenlig afgrøde søges blomsterblandingen især af insekter, hvilket også kan være gavnligt for en lang række fuglearter.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.